Tatai Református Egyházmegye

Aktualitások - Egyházmegye hírei

Főoldal / Egyházmegye hírei

Ifivezető képzés

Nagy Attila / 2023-01-24 12:27:54

Az Ifjúságépítők hatodik alkalommal szervezik meg az IVK-t ifjúsági vezető képzés, amely kiváló lehetőség, hogy az ifivezetők és az ifivezetőkké válni vágyók hasznos információkra, új készségekre és valódi tapasztalatokra tehessenek szert. Az ifimunka minden résztvevőjének szeretnénk megfelelő szintű képzést nyújtani: mindegy, hogy valaki új a szolgálók között vagy már tapasztalt, kistelepülésen vagy nagyvárosban él, önkéntes vagy főállású munkatárs, talál magának programot.

A 2023-as Ifivezető Képzésnek ismét a budafoki Rózsakerti Demjén István Református Gimnázium (1223 Budapest, Rákóczi út 17-21.) ad otthon 2023. március 17-19. között.

tovább

Lelkészértekezlet januárban

Nagy Attila / 2023-01-21 11:24:49


A Tatai Ref. Egyházmegye következő lelkészértekezlete 2023. január 30-án, hétfőn 15.30-tól lesz TATÁN, a  Gyülekezeti Otthonban ( Kocsi u. 15.)


 

tovább

Perselyes adakozás

Nagy Attila / 2023-01-14 20:18:43

A Kocsi Ref. Egyházközség templomát ért tűzeset kapcsán a helyreállítási munkálatok segítésére a Dunántúli Ref. Egyházkerület perselyes adakozást hirdet a 2023. február 5-i istentiszteletre. tovább

Ezer nemzedéken át - könyv a családpesztorációról

Nagy Attila / 2023-01-05 08:08:51

A Családpasztoráció című könyv

Isten irgalma ad esélyt a lelkészeknek a családokkal való foglalkozásra és az, hogy Isten nemzedékek folyamatában gondolkodik, amelyben felkínálja az irgalom, a gyógyulás lehetőségét - mondja Fodorné Ablonczy Margit, a Családpasztoráció című könyv szerzője. A lelkipásztor doktori disszertációját szerkesztette át könyv formába, amellyel szolgatársainak kíván segíteni a rájuk bízott családok kapcsolatainak újragondolásában.


Van közös nevezője a teológiának és a családterápiának?

Még ma is sokszor érzem úgy, hogy a pszichológia és a teológia kerítéssel vannak szétválasztva egymástól. Azokat a lelkészeket, akik pszichológiával kezdenek foglalkozni, elítélik lelkésztársaik, s a pszichológusok közül is jó néhányan. De ugyanez igaz fordítva is: azokat a pszichológusokat, akik nyitnak a teológia felé, a szakma nem veszi komolyan. Én onnan indulok ki, hogy maga a Biblia családszempontú. Isten megteremtette a férfit és a nőt, tehát eleve kapcsolatba teremtette őket, így jött létre az első család, és ettől kezdve az egész Biblia egyfajta családtörténet.

 

A teológia és a családterápia egyik közös alapja lehet a második parancsolat indoklása, amelyben Isten így szól: „Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is három, sőt négy nemzedéken át, ha gyűlölnek engem." Az a családterápia tapasztalata is, hogy a családi minták, titkok, terhek öröklődnek, továbbadódnak valamilyen formában. Ezek a családi terhek befolyásolják, hogy mitől félek, mit utálok, de sokszor azt is, milyen hivatást választok. A parancsolat folytatásában azonban kiderül az is, hogy Isten nemcsak felelőssé tette a szülőket a gyermekeikért, hanem lehetőségeket is megnyitott: „De irgalmasan bánok ezer nemzedéken át azokkal, akik szeretnek engem és megtartják parancsolataimat." (2Móz 20,4b) Ez az irgalom ad hihetetlen esélyt - ezer nemzedék távlatában! - a lelkészeknek a családokkal való foglalkozásra, hogy Isten minden nemzedéknek újra és újra felkínálja az irgalom, a gyógyulás lehetőségét. Ez egyben a kazuáliák áldássá formálható tere lehet.

 

A kazuáliák olyan istentiszteletek, amelyek nem az egyházi évhez kapcsolódnak, hanem különféle ünnepekhez és eseményekhez, ilyen a konfirmáció, esküvő, keresztelő, temetés.

tovább

Válságmenedzsment és spirituális valóság - interjú

Nagy Attila / 2022-12-20 08:13:59

Bagdy Emőke szerint a tudomány letaszította a trónról Istent, majd átadta a helyét világunkban a mammonnak, a pénznek. A kulturális környezetünk hazug módon materiálisan határozza meg az élet értelmét. A pszichológus a természeti, politikai, gazdasági válságban is a hitet tartja megtartó erőnek.

Mindenkire másképpen hatnak a rossz hírek, abból pedig jön elénk bőven a telefonunkból. Bagdy Emőke pszichológus azt tanácsolja, lelki egészségünk megőrzéséért legyünk tudatában annak, mit tesz a válság a testünkkel és a lelkünkkel.

 

Magyarázata szerint lelki életünk különbözősége dacára mindannyiunkban azonos biológiai folyamatok zajlanak a válságban. - A stressztörvény azt mondja: üss vagy fuss! A mellékvesevelő adrenalint termel, a mellékvesekéreg kortizolt, küzdőhormont, ezek védekezésre, menekülésre vagy támadásra készítenek föl. Ha nincs akció, a magas készültségi szint önpusztító erőként károsítja a szervezetet - hangsúlyozza a pszichoterapeuta. Úgy véli, nem mondhatjuk gőgösen azt, hogy minket nem érintenek a körülöttünk zajló események, mert akaratunk ellenére is reagál a szervezetünk. Ha a legmagasabb tudatossági szint nem is, a tudattalan válaszolni fog, mert a szervezet egy egész. Elindulnak az intrapszichés, a veszélyeket elhárító belső lelki mechanizmusok, amelyek a lelki bizonytalanságot igyekeznek enyhíteni. - A krízis csúcspillanatában, amikor az új próbatétel előtt tehetetlenül állunk, olyan pánikállapotba kerülünk, hogy szinte elbutulunk, mivel a memória és a szorongásközpont közel vannak egymáshoz, ez a debilizáló szorongás. Senki sem okos a krízis legintenzívebb szakaszában - magyarázza a professor emerita.

 

Bagdy_Emoke_irodaf4de

 

„Cselekedeteinket ugyanis nem a realitáshoz, hanem az adott érzelmi állapotunkhoz igazítjuk..."

 

tovább

Kigyulladt Kocson a református templom

Nagy Attila / 2022-12-09 14:10:18

December 5-én, hétfőn kigyulladt a református templom tetőszerkezete Kocson. A tüzet eloltották, személyi sérülés nem történt. Steinbach József püspök és Gerecsei Zsolt a Tatai Egyházmegye esperes a helyszínen mérték fel a károkat és egyeztettek a helyreállítás lehetőségeiről.

A hétfő este fellobbant tűz húsz négyzetméterre terjedt ki, a lángokat a kocsi önkéntes tűzoltók, valamint a komáromi, a nagyigmándi és a tatabányai tűzoltók fékezték meg. Az utómunkák során a tetőszerkezetet megbontották és a gerendák izzását megszüntették. A tűz keletkezésének okát egy későbbi vizsgálat tisztázza.


tovább

Hálaadó istentisztelet Mocsán

Nagy Attila / 2022-11-18 22:51:42

 

A Mocsai Református Egyházközségben 2022. november 25-én pénteken 16.00-tól ünnepi istentisztelet keretében adnak hálát a helyi gyülekezet 400 éves fennállásáért és az elmúlt években elvégzett felújítási munkákért.

 

 

 

 

tovább

Interjú lelkipásztori életútról

Nagy Attila / 2022-11-14 10:37:10

Valkiné Gúthy Évával, frissen nyugalmazott dunaalmás-neszmélyi lelkipásztorral annak apropóján beszélgettem, hogy élete azon fordulópontjához ért, mikortól kezdve már nem parókián ébred, hanem saját házukban. Alig hagyta el a hatvanat, mégis „szögre akaszthatta" palástját. Derűvel és jókedéllyel telve fordul új életszakasza felé, miközben a szíve telis-tele van hálával azért a tapasztalatokban gazdag útért, amit Isten áldásával megtehetett.

 

tovább

A. B. F. R. A. - gyászhír

Nagy Attila / 2022-11-12 18:18:02

 

Sebestyén Miklós, az ácsi gyülekezet volt főgondnoka,
volt egyházmegyei világi tanácsos 76 éves korában csendesen elhunyt.

 

Temetése 2022. november 17-én csütörtökön 12.00 órakor lesz az ácsi református temetőben.


"Jézus ekkor ezt mondta neki: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha."

János evangéliuma 11, 25-26

tovább

december 4 - Kárpát-medencei Imanap

Nagy Attila / 2022-11-11 14:01:38

A Kárpát-medencei református nőszövetségek kezdeményezésére 2006 óta december első vasárnapján rendezik meg a Kárpát-medencei imanapot.

Minden évben egy-egy egyházkerület nőszövetsége készíti el az imanapi liturgia anyagát, amelyet megküld a helyi csoportoknak, gyülekezeteknek, akik a mellékelt ismertető anyag segítségével előkészítik helyben az imanap megtartását. A Kárpát-medencei imanap nem csak istentiszteleti alkalom, hanem kapcsolódhat hozzá az ismertető anyag megbeszélése, s minden év december első vasárnapján egy kötetlen, szeretetvendégséggel egybekötött összejövetel.

tovább